Levende Tuin: Vlinders

Levende Tuin: Vlinders

In een ‘levende tuin’ met een rijke, gevarieerde beplanting is het genieten van allerlei getjirp, gefladder en gezoem. Probeer uw tuin vooral ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor vlinders, want hun aantal is nog altijd dalende. En wie wordt er nu niet blij van het zien van zo’n mooie, kleurige fladderaar? 

Minder vlinders geteld

Vlinders hebben niet alleen te lijden van het gebruik van (landbouw)pesticiden en de toenemende verstedelijking. Ook zijn onze tuinen doorgaans te veel betegeld en vaak houden we de beplanting te netjes of te eenzijdig, zodat vlinders en hun rupsen geen voedsel en overwinteringsplekken kunnen vinden. De weersomstandigheden en met name de temperatuur zijn ook van grote invloed op het aantal vlinders. Zo kwam de afgelopen zachte winter veel vlindersoorten bepaald niet ten goede. In de eerste paar maanden van dit jaar zijn ten opzichte van vorig jaar 45 procent minder vlinders geteld, en zelfs 65 procent minder ten opzichte van 2014, zo meldt de Nederlandse Vlinderstichting. De oorzaak: te hoge activiteit van vlinders midden in de winter, gevolgd door een lange periode met grote temperatuurschommelingen en weinig voedsel. 

5 Tips voor een vlinderrijke tuin 

1. Gebruik geen chemicaliën en pesticiden.
2. Zorg voor bloeiende, nectarrijke planten van het vroege voorjaar tot laat in de herfst, zoals voorjaars- en zomerbollen, vlinderstruik (Buddleja), hemelsleutel (Sedum), guldenroede, lavendel, koninginnekruid (Eupatorium), rode valeriaan en ijzerhard (Verbena bonariensis).
3. Laat waar mogelijk waardplanten (waarvan de rupsen van de vlinders kunnen eten) staan, liefst ook een plukje brandnetels, maar verder bijvoorbeeld ook brem, koolzaad, struisgras en moerasspirea.
4. Creëer hoogtes en laagtes in de beplanting, met struiken en (kleine) bomen; dat zorgt ervoor dat vlinders makkelijk hun weg kunnen vinden.
5. Maak de tuin niet te netjes en snoei afgestorven planten pas in het voorjaar, zodat eitjes, vlinderpoppen en rupsen kunnen overleven.

Overtuig ook uw buren, vrienden, familie en/of dorps- of stadsdeelbestuur van het belang van vlindervriendelijke maatregelen; hoe groener de omgeving, hoe meer vlinders er zullen zijn.

Kijk voor meer informatie en tips op www.vlinderstichting.nl en www.natuurpunt.be